Uw koptekst LOGOTYPE Al is het werk groot of klein, van Werven maakt het fijn!
Landschapswerk Almere
Het ontwikkelen van eilandjes in de lepelaarseplassen: Er is grond ontgraven en er zijn eilandjes gemaakt om de lepelaars met rust te laten. Om de vossen er niet meer bij te kunnen laten komen, zijn er brede watergeulen gegraven met een waterdiepte van 70 cm. De grond die daaruit is gehaald, is in een depot gezet om er een uitkijkplaats van te maken.
Home Werken Kunstwerken Contact
Beschoeiing Landschapswerken Steigerbouw Grondwerken Kunstwerken